Lipiec 18 2019 05:05:32
  FACEBOOK


  FILMY O SZKOLE

  JUBILEUSZ

INFORMACJE

  Nawigacja
Strona Główna
Adres i telefony
Patron szkoły
Statut szkoły
Nauczyciele
Absolwenci

Jnformacje
Artykuły
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj

K gości-stare wpisy
Galeria - ZSE
Archiwum - Web Albumy
Galeria - stare zdjęcia
  Egzaminy
 • Matura
 •   Dla ucznia i rodzica
  Plan lekcji
  Zastępstwa
  PODRĘCZNIKI
  Dziennik internetowy
  Instrukcja logowania
  STATUT
  WSO
  System oceniania zachowania
  SKRZYNKA PYTAŃ
  I UWAG

  Napisz do dyrektora
    Strony przedmiotowe
  Biologia
  Język angielski
  Język niemiecki
  Język rosyjski
  Obsługa Konsumenta
  Organizacja pracy służby pięter

  Climate Change in Europe
  Szkoła partnerska
   2012 - PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW 3


  Do 15 grudnia można składać w sekretariacie szkoły formularze zgłoszeniowe na poniższe kursy
  Razem z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1)
  należy złożyć oświadczenie o dochodach w rodzinie (zał. 5)
  oraz oświadczenie wychowawcy klasy (zał. 6)
  Wszystkie dokumenty można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.  Planowany termin realizacji kursów to styczeń – czerwiec 2013
  ZASADY REKRUTACJI


  Zgodnie z regulaminem rekrutacji osoby, które złożą w sekretariacie szkoły wymienione wyżej dokumenty będą kwalifikowane na kursy przez Komisję Rekrutacyjną według poniższych zasad


  IV. Kursy specjalistyczne:

  1) miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja (według oświadczenia – załącznik nr 5);

  a) do 300 złotych netto – waga punktowa 6;
  b) powyżej 300 złotych do 600 złotych netto – waga punktowa 4;
  c) powyżej 600 złotych do 1200 złotych netto – waga punktowa 2;
  d) powyżej 1200 złotych netto – waga punktowa 1;

  2) średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6);

  a) od 5,01 do 6,00 – waga punktowa 6;
  b) od 4,01 do 5,00 – waga punktowa 5;
  c) od 3,5 do 4,00 – waga punktowa 4;
  d) od 3,01 do 3,49 – waga punktowa 3;
  e) od 2,5 do 3,00 – waga punktowa 2;
  f) mniejsza niż 2,5 – waga punktowa 1;

  3) roczna ocena zachowania w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 6);

  a) wzorowe – waga punktowa 4;
  b) bardzo dobre – waga punktowa 3;
  c) dobre – waga punktowa 2;
  d) poprawne – waga punktowa 1;

  4) miejsce zamieszkania;

  a) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich – waga punktowa 4;
  b) osoby zamieszkałe na terenach miejskich – waga punktowa 2;

  5) w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga niższy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 5).

  6) kryterium dodatkowe:

  a) dla kursu prawa jazdy zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia uczestnika/uczestniczki dopuszczające do kursu oraz wiek – nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia,
  b) dla kursu barmańskiego wiek – ukończony 18 rok życia,  Pobierz:
 • Formularz zgłoszeniowy - załącznik 1
 • Oświadczenie o dochodach w rodzinie - załącznik 5
 • Oświadczenie wychowawcy klasy - załącznik 6


 •   
  Rekrutacja 2019

  LOGOWANIE
  do systemu rekrutacji


 • Oferta
  II Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Nr 1
  Technik ekonomista
  Technik rachunkowości
  Technik handlowiec
  Technik hotelarstwa
  Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • FILM promocyjny
 • Regulamin rekrutacji
 • Terminy
 •   Plan lekcji
  Plan lekcji
  Zastępstwa
  Archiwum planów
    Dziennik internetowy

  Instrukcja logowania
    
    BIBLIOTEKA
    POTĘGUJEMY KOMPETENCJE
    Linki


    Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   
     Powered by v6.00.307 © 2003-2005
  Phase II by:
  3700062 Unikalnych wizyt