Lipiec 18 2019 04:48:05
  FACEBOOK


  FILMY O SZKOLE

  JUBILEUSZ

INFORMACJE

  Nawigacja
Strona Główna
Adres i telefony
Patron szkoły
Statut szkoły
Nauczyciele
Absolwenci

Jnformacje
Artykuły
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj

K gości-stare wpisy
Galeria - ZSE
Archiwum - Web Albumy
Galeria - stare zdjęcia
  Egzaminy
 • Matura
 •   Dla ucznia i rodzica
  Plan lekcji
  Zastępstwa
  PODRĘCZNIKI
  Dziennik internetowy
  Instrukcja logowania
  STATUT
  WSO
  System oceniania zachowania
  SKRZYNKA PYTAŃ
  I UWAG

  Napisz do dyrektora
    Strony przedmiotowe
  Biologia
  Język angielski
  Język niemiecki
  Język rosyjski
  Obsługa Konsumenta
  Organizacja pracy służby pięter

  Climate Change in Europe
  Szkoła partnerska
    2016/2017 KONKURS EKONOMIA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA
  Wiadomości
  REGULAMIN KONKURSU TEMATYCZNEGO
  DLA UCZNIÓW TECHNIKUM EKONOMICZNEGO W ZSE IM.KEN W BRZOZOWIE


  Ekonomia - Moja przyszłość zawodowa


  Organizatorzy:
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1,
  36- 200 Brzozów.
  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie - Młodzieżowe Centrum Kariery
  w Brzozowie, ul Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów.

  Cele konkursu:
  Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
  Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat zawodów, w których kształcą brzozowskie szkoły ponadgimnazjalne.
  Promowanie kształcenia zawodowego i postaw przedsiębiorczych.
  Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
  Analiza współczesnego rynku pracy.
  Rozwijanie zainteresowań uczniów rola zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań w planowaniu ścieżki kariery edukacyjno- zawodowej.
  Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

  Czas trwania:
  10 listopada 2016 roku 9 grudnia 2016 roku termin dostarczania prac konkursowych,
  12 - 16 grudnia 2016 roku posiedzenie Komisji Konkursowej, wyłonienie laureatów,
  22 grudnia 2016 roku wręczenie nagród laureatom Konkursu.

  Zasady konkursowe:
  W Konkursie mogą brać udział uczniowie Technikum Ekonomicznego w ZSE im. KEN w Brzozowie.
  Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint na temat Ekonomia Moja przyszłość zawodowa.
  Forma pracy konkursowej; prezentacja PowerPoint (objętość prezentacji maksymalnie do 20 slajdów), interpretacja tematu Konkursu dowolna.
  W Konkursie biorą udział prezentacje stworzone przez jednego ucznia (prace indywidualne).
  Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową.
  Opisaną prezentację należy przekazać osobiście do Organizatorów Konkursu: Stronę ZSE im. KEN
  w Brzozowie reprezentują Elżbieta Leń nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i Marita Bryś pedagog szkolny. Stronę MCK Brzozów reprezentuje doradca zawodowy Marta Chorążak-Tabisz.
  Prace konkursowe należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta CD lub równoważna) zawierającego treść prezentacji multimedialnej.
  Każda płytka powinna być opisana wg. schematu: ewentualnie tytuł prezentacji, imię i nazwisko autora, klasa, adres autora i telefon kontaktowy.

  Sposób oceny prac:
  Prezentacje będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.
  Komisja Konkursowa ocenia prezentacje i ustala listę laureatów.
  Kryteria oceny; treść pracy, oryginalność, wkład pracy, jakość wykonania, wiedza jaką zawiera
  i przekazuje praca.
  Komisja wyłoni laureatów konkursu - I, II i III miejsce (nagrody rzeczowe).

  UWAGI:
  PRAWA AUTORSKIE
  Uczestnicy Konkursu dostarczając pracę konkursową dokonują przeniesienia na Organizatorów Konkursu praw autorskich do nadesłanej pracy.
  Prace zgłoszone do Konkursu przechodząna własność Organizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane.
  Organizatorzy mają prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronach internetowych należących do Organizatorów a także do prezentowaniaprac na imprezach edukacyjnych, targach edukacji i pracy, dniach otwartych oraz innych imprezach okolicznościowych organizowanych przez Organizatorów.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
  z realizacją Konkursu uzupełniającdołączony do Regulaminu Konkursu załącznik 1. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursiezgodę w powyższym zakresie wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie.
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika musi być dostarczona wraz z pracą konkursową.
  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego rezygnacją udziału w konkursie .
  INNE
  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
  Z laureatami skontaktujemy się osobiście albo drogą telefoniczną.


  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

    
  Rekrutacja 2019

  LOGOWANIE
  do systemu rekrutacji


 • Oferta
  II Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Nr 1
  Technik ekonomista
  Technik rachunkowości
  Technik handlowiec
  Technik hotelarstwa
  Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • FILM promocyjny
 • Regulamin rekrutacji
 • Terminy
 •   Plan lekcji
  Plan lekcji
  Zastępstwa
  Archiwum planów
    Dziennik internetowy

  Instrukcja logowania
    
    BIBLIOTEKA
    POTĘGUJEMY KOMPETENCJE
    Linki


    Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   
     Powered by v6.00.307 © 2003-2005
  Phase II by:
  3699987 Unikalnych wizyt