2017/2018 - Magia książki
Dodane przez RAFALADAMOWSKI dnia Październik 09 2017 19:42:36
MAGIA KSIĄŻKI


KONKURS KSIĄŻKOWO-FOTOGRAFICZNY

Rozszerzona zawartość newsa
ORGANIZATOR

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

CELE KONKURSU

popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży
popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do oddziałów klasowych naszej szkoły

TEMAT KONKURSU

Magia książki - zadaniem konkursu jest wykonanie ciekawego zdjęcia, którego inspiracją będzie książka lub wymyślenie hasła (w dowolnej formie) promującego czytanie


REGULAMIN KONKURSU

1. Czas trwania konkursu - od 11 października 2017 do 24 października 2017r.
2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych lub hasła promującego
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje pomysłów stworzonych przez inne osoby,
- prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich upublicznienie również dla celów promocyjnych konkursu
4. Jedna klasa może zgłosić do konkursu dwa zdjęcia pojedyncze albo 1 zestaw zdjęć opatrzonych tytułem (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość) lub dwa hasła promujące czytanie
5. Fotografie (odbitki czarno białe, w sepii lub kolorowe na papierze fotograficznym), mogą być w dowolnym formacie. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.). Hasło promujące czytanie może mieć dowolną formę ( plakatu, reklamy, rymowanki, wiersza i innych)
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić tytuł zdjęcia i klasę
7. Zabronione jest przesyłanie zdjęć i haseł konkursowych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich. Zdjęcia i hasła konkursowe zawierające wskazane w zdaniu powyżej treści nie będą brały udziału w konkursie
8. Prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej w terminie do 25 października 2017 r.
9. Prace konkursowe należy przesłać także w wersji elektronicznej na adres szkoły: zsebrzoz@pro.onet.pl. Przesłany plik ze zdjęciami lub hasłem powinien być zatytułowany tytułem konkursu i klasą.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją szkoły i biblioteki.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora oraz poprzez głosy czytelników naszej biblioteki
2. Czytelnik będzie mógł oddać jeden głos na wybrane zdjęcie lub hasło konkursowe ( nie można głosować na swoją klasę). Głosy będzie można oddawać w bibliotece 26 i 27 października 2017 r.
3. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie z decyzją jury.
4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu na stronie szkoły i w bibliotece.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883)
2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu
4. Regulamin będzie dostępny w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły

Zrób zdjęcie lub wymyśl hasło i przenieś nas do magicznego świata książki