2018/2019 - STYPENDIUM
Dodane przez jurek dnia Wrzesień 12 2018 12:16:12

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUMRozszerzona zawartość newsa
NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 10 do 21 września 2018 r. prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

Stypendia w wysokości 4.000 zł (przyznawane na okres 10 miesięcy) będą współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do uczących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych uczniów, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest do pobrania ze strony internetowej www.podkarpackie.edu.pl zakładka 2018/2019 Szkolnictwo zawodowe, następnie: Dokumenty do pobrania lub TUTAJ

Wnioski o przyznanie stypendium można wypełniać w tzw. Generatorze wniosków dostępnym na stronie www.podkarpackie.edu.pl.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lisa Kuli 13, pokój 24, 26, 27 telefonicznie pod nr telefonu:
(17) 747 59 50,
(17) 747 59 40,
(17) 747 59 42,
(017) 747 59 43,
za pomocą poczty elektronicznej na adres:
dek@podkarpackie.pl (w tytule wiadomości proszę podać „stypendia unijne-zawodowe”).