Grudzień 13 2019 13:29:13
  FACEBOOK


  FILMY O SZKOLE

  JUBILEUSZ

INFORMACJE

  Nawigacja
Strona Główna
Adres i telefony
Patron szkoły
Statut szkoły
Nauczyciele

Jnformacje
Artykuły
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj

K gości-stare wpisy
Galeria - ZSE
Archiwum - Web Albumy
Galeria - stare zdjęcia
  Egzaminy
 • Matura
 •   Dla ucznia i rodzica
  Plan lekcji
  Zastępstwa
  PODRĘCZNIKI
  Dziennik internetowy
  Instrukcja logowania
  STATUT
  SKRZYNKA PYTAŃ
  I UWAG

  Napisz do dyrektora
    Strony przedmiotowe
  Biologia
  Język angielski
  Język niemiecki
  Język rosyjski
  Obsługa Konsumenta
  Organizacja pracy służby pięter

  Climate Change in Europe
  Szkoła partnerska
   XX Olimpiada Ekonomiczna 2007
  UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH FINALISTAMI SZCZEBLA CENTRALNEGO OLIMPIAD EKONOMICZNYCH

  UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH FINALISTAMI SZCZEBLA CENTRALNEGO OLIMPIAD EKONOMICZNYCH

   

  To ogromny sukces! Zespół Szkół Ekonomicznych ma finalistów szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości.

  Uczeń IV klasy Technikum Ekonomicznego, Daniel Szczepek, uzyskał tytuł finalisty XX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i znalazł się wśród 70 najlepszych młodych ekonomistów w kraju. Status finalisty otwiera przed Nim drzwi wybranych uczelni wyższych.

  Uczennice III klasy Technikum Ekonomicznego, Małgorzata Jara i Natalia Czuba, uzyskały tytuł finalisty II edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce krajowych olimpijczyków. Uczennice oczekują na finały szczebla centralnego (12 kwietnia br.)- tytuł laureata przed nimi.

   

  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest od 20 lat przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. Stanisława Borkowska
           W Olimpiadzie uczestniczy corocznie ponad 13 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rywalizujących o tytuły 30 laureatów i 70 finalistów.
  Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają już, i w przyszłości zasilać będą, szeregi kadry menedżerów i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

  Kolejne edycje Olimpiady cieszą się nie tylko szerokim zainteresowaniem młodzieży, przyciągając tysiące uczniów, lecz także w wyraźny sposób przyczyniają się do rozpowszechnienia myślenia ekonomicznego i umacniania wiedzy o współczesnej gospodarce rynkowej oraz problemach gospodarki polskiej. Olimpiada nadąża z podejmowaniem stawianego przed Polską wyzwania, jakim jest konieczność szybkiego dostosowania się do nowoczesności, o czym świadczy wiodąca tematyka podejmowana w kolejnych latach.

  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych, a zarazem trudnych olimpiad o tej tematyce.

  Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia , jakim jest OWE, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie opiekę nad uczniami  przygotowującymi się corocznie do tej olimpiady sprawują: dyrektor ZSE Jerzy Olearczyk oraz Elżbieta Leń- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Na spotkaniach Koła Młodych Ekonomistów uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu różnych dziedzin ekonomii, finansów i rachunkowości oraz przygotowywali się do tematu wiodącego tegorocznej edycji olimpiady jakim był: "Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej".

   

  Etap szkolny olimpiady odbył się 6 listopada 2006 roku. Do szczebla okręgowego zakwalifikowało się czterech uczniów: Daniel Szczepek (Przysietnica), Małgorzata Jara (Domaradz), Natalia Czuba(Blizne) oraz Monika Gaździk (Przysietnica).

  Szczebel okręgowy odbył się 6 stycznia 2007 roku w Rzeszowie. Małgosia Jara i Daniel Szczepek zostali laureatami szczebla okręgowego OWE i tym samym kandydatami do etapu centralnego olimpiady. W wyniku wtórnej weryfikacji prac przez Komitet Centralny OWE Daniel Szczepek zakwalifikował się do szczebla centralnego Olimpiady. Okręg rzeszowski reprezentowało więc dwóch uczniów: Daniel Szczepek z ZSE w Brzozowie i uczeń z Zespołu Szkół w Sanoku. To ogromy sukces i wyróżnienie dla naszej szkoły!

  Finał Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbył się 24-25 marca 2007r w Jachrance koło Warszawy. Daniel Szczepek znalazł się wśród 70 najlepszych młodych ekonomistów

   w kraju i uzyskał status finalisty Olimpiady. Obok nagród rzeczowych ta dla Daniela najważniejsza: wstęp na wyższe uczelnie!!! Wniosek: warto się uczyć...

              Daniel Szczepek jest nie tylko finalistą Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Brał również udział w olimpiadzie z rachunkowości, a w 2006 roku zdobył II miejsce w konkursie na biznesplan działalności gospodarczej, organizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczš w ramach projektu "Praktyczna Szkoła Przedsiębiorczości". Obecnie czeka na rozstrzygnięcie konkursu "Moja firma w Unii Europejskiej" organizowanego przez polską fundację im. Roberta Schumana i Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Życzymy Mu powodzenia! Zapraszamy do galerii >>>>>

  Olimpiada Przedsiębiorczości - coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (AE Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, rozwijanie zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. . Tak różnorodne cele Olimpiady powodują, że wśród uczestników oceniana jest zarówno wiedza, umiejętność jej przełożenia na praktyczne umiejętności, jak również badane są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez testy; postawy i zachowania przedsiębiorcze są badane poprzez przygotowywane przez uczestników projekty, a także rozwiązywanie przygotowanych case'ów i prezentacje na zadany temat.

  Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim. Hasłem tegorocznej Olimpiady jest Tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników. Do II edycji zarejestrowało się ponad 19 000 uczniów.

              Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych  uczestniczą w Olimpiadzie już drugi rok a opiekunem ich jest Dorota Więch - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych oraz przedsiębiorczości.

  W styczniu odbyły się eliminacje szkolne do którego przystąpiło 18 uczniów. Do eliminacji okręgowych przechodzi 50 osób, które w danym Okręgu uzyskały największą liczbę punktów, jednakże nie więcej niż 3 zawodników z jednej Komisji Szkolnej. Spośród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych zakwalifikowały się: Małgorzata Jara, Natalia Czuba i Monika Gaździk. Szczebel okręgowy Olimpiady który obejmował 4 województwa - podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie, odbył się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie dnia 1 marca.  Etap ten składa się z dwóch części: rozwiązania testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach szkolnych oraz zespołowego rozwiązania zadania diagnostycznego lub projektowego. Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady zostaje po 10 zawodników z każdego Okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych. Również na tym etapie uczennice naszej szkoły odniosły ogromny sukces otrzymując najwyższą notę punktowa w całym kraju za rozwiązanie zadania diagnostycznego. Dwie uczennice - Małgosia Jara i Natalka Czuba zostały finalistkami szczebla centralnego i w dniu 12 kwietnia będą walczyć w Warszawie w szkole Głównej Handlowej o tytuł laureata Olimpiady. W drugim etapie Olimpiady wyłoniono 50 osób, które spotkają się w Warszawie na wielkim finale. A ponieważ jest o co walczyć rozgrywki finałowe dostarczą zarówno nauczycielom, jak i zawodnikom biorącym w nich udział wielu emocji i nowych doświadczeń. Na tym etapie należy również rozwiązać test wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach okręgowych oraz przedstawić wcześniej przygotowaną prezentację na jeden z określonych bloków tematycznych.

   Finaliści oraz laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości oprócz bardzo atrakcyjnych nagród,  uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych  - maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

   

  Sukcesy naszych olimpijczyków spowodowały, że placówka nasza jest w kraju zauważalna a szkole przysparzają wiele satysfakcji.

  Zachęcamy innych uczniów ZSE do pracy.  Mamy bowiem nadzieję, że w przyszłych latach podobnych osiągnięć w naszej szkole co najmniej nie ubędzie....by dzisiejsze sukcesy powtarzać  w przyszłości. .

    Olimpijczykom serdecznie gratulujemy!  

   

                                                                                                Elżbieta Leń, opiekun KME

                                                                                                Dorota Więch, opiekun SP

    O SZKOLE
  II Liceum Ogólnokształcące

  Technikum Nr 1
  Technik ekonomista
  Technik rachunkowości
  Technik handlowiec
  Technik hotelarstwa
  Technik żywienia i usług gastronomicznych
    Plan lekcji
  Plan lekcji
  Zastępstwa
    Dziennik internetowy

  Instrukcja logowania
    
    BIBLIOTEKA
    POTĘGUJEMY KOMPETENCJE
    Linki


    Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   
     Powered by v6.00.307 © 2003-2005
  Phase II by:
  3936519 Unikalnych wizyt