Budowa glukozy

Cząsteczka glukozy o wzorze sumarycznym C6H12O6 zbudowana jest z 6 atomów węgla, 6 atomów tlenu i 12 atomów wodoru oraz występuje w niej 5 grup hydroksylowych i jedna aldehydowa. Poniżej przedstawiony jest wzór strukturalny glukozy (według projektu Fischera) - jeden z szesnastu izomerów.
Podany wzór odpowiada jednemu z szesnastu izomerów aldoheksoz.

Glukoza zawiera grupę aldehydową i grupy hydroksylowe dlatego też istnieje możliwość reakcji między tymi grupami w obrębie jednej cząsteczki czyli - reakcja wewnątrzcząsteczkowa.

W pierścieniowej formie cząsteczki glukozy powstał jeszcze jeden asymetryczny atom węgla (powstały nowe izomery). Ten nowy asymetryczny atom węgla jest nazwany anomerycznym atomem węgla, pozostałe izomery pierścieniowe - anomerami.
Poniżej przedstawiony jest uproszczony wzór pierścieniowy glukozy.

Badanie właściwości fizycznych glukozy


- określ stan skupienia i barwę;
- sprawdź smak;
- zbadaj rozpuszczalność w wodzie;
- zbadaj odczyn roztworu
Na podstawie powyższych czynności powinieneś określić właściwości fizyczne.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości przeczytaj niżej.


Właściwości fizyczne - występowanie i zastosowanie glukozy

Glukoza jest substancją białą, bezbarwną, drobnokrystaliczną, o słodkim smaku. Skręca płaszczyznę polaryzacji światła w prawo, czyli jest enancjomerem prawoskrętnym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jej odczyn jest obojętny.

W stanie wolnym znajduje się ona w soku wielu owoców (np. winogron), w nektarze kwiatów, miodzie itp. zbyt duża zawartość glukozy we krwi jest oznaką choroby zwanej cukrzycą.

Właściwości chemiczne glukozy

Po wykonaniu doświadczenia 1, 2 i 3 i wyciągnięciu odpowiednich wniosków, możemy również dowiedzieć się o innych właściwościach chemicznych glukozy.

4. W odpowiednich warunkach może nastąpić redukcja grupy aldehydowej do grupy hydroksylowej - przedstawia to poniższe równanie:

5. Ulega fermentacji alkoholowe. Przedstawia to poniższe równanie reakcji.

6. Grupa hydroksylowa związana z pierwszym atomem węgla w cząsteczce glukozy ma nieco inne właściwości od pozostałych grup hydroksylowych i dlatego może reagować z alkoholami w środowisku kwasowym i tworzyć glikozydy